kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


A Practical Introduction to Soundinstallation

A Practical Introduction to Soundinstallation (EN google-translate)

Praktyczne wprowadzenie do Soundinstallation (PL google-translate)

Sound material as a projection surface of technical and cultural ideas

Sound material as a projection surface of technical and cultural ideas

Materiał dźwiękowy jako powierzchnia projekcyjna idei technicznych i kulturowych

Course Description:

Course Description:

Opis kursu:

Music has the power to transport immediately emotions and moods to our senses. Installing a sound to a room or to a body has the ability to make the room reactive towards what happens in it respectively to interpretate body movements in a musical way. -- By configuring and programing Arduino-devices the abilities of sound installations are explored. All necessary technical skills and all necessary skills in music and humanities are taught in the course to keep the course open for both: representatives of the human sciences and those of engineering and informatics and by doing so, meeting the demand of interdisciplinarity claimed here.

Music has the power to transport immediately emotions and moods to our senses. Installing a sound to a room or to a body has the ability to make the room reactive towards what happens in it respectively to interpretate body movements in a musical way. -- By configuring and programing Arduino-devices the abilities of sound installations are explored. All necessary technical skills and all necessary skills in music and humanities are taught in the course to keep the course open for both: representatives of the human sciences and those of engineering and informatics and by doing so, meeting the demand of interdisciplinarity claimed here.

Muzyka ma moc przenosić od razu emocje i nastroje do naszych zmysłów. Zainstalowanie dźwięku w pomieszczeniu lub na ciele ma zdolność reaktywowania pomieszczenia w stosunku do tego, co dzieje się w nim, odpowiednio do interpretowania ruchów ciała w sposób muzyczny. - Konfigurując i programując urządzenia Arduino, badane są możliwości instalacji dźwięku

Course Objectives:

Course Objectives:

Cele kursu:

 • Enhancing students' understanding of soundinstallation,
 • Enhancing students' understanding of musical theory and practice like counterpoint, harmonics, minimal music,
 • Enhancing students' understanding of musical acoustics like overtones, harmonics, resonance, reflection, wave propagation, tempered mood,
 • Raising students' ability to discover the spacial and emotional effects of sound,
 • Developing students' practical skills in C-programming and algorithmic composition.

Course Evaluation:

Course Evaluation:

Ewaluacja kursu:

Students create a sound installation, framed by a descriptive text (10 up to 20 pages) and an oral presentation (5 to 10 minutes), whereas their work should reflect their progress in programing, musical theory and aestetical appreciation gained during this course.

Students create a sound installation, framed by a descriptive text (10 up to 20 pages) and an oral presentation (5 to 10 minutes), whereas their work should reflect their progress in programing, musical theory and aestetical appreciation gained during this course.

Uczniowie przygotowują instalację dźwiękową, oprawioną w opisowy tekst (od 10 do 20 stron) i ustną prezentację (od 5 do 10 minut), podczas gdy ich praca powinna odzwierciedlać ich postęp w programowaniu, teorii muzycznej i estetycznej ocenie zdobytej podczas tego kursu.

Literature:

Literature:

 • Akademie der Künste Berlin (Hrsg.): Klangkunst. Prestel, München, 1996.
 • Edtrom, B.: Arduino for Musicians. Oxford University Press, New York 2016.
 • Fux, J.: Die Lehre vom Kontrapunkt. Hermann Moeck, Celle 1938.
 • Neukom, M.: Signale, Systeme und Klangsynthese - Grundlage der Computermusik. Peter lang, Bern 2003.
 • Nierhaus, G.: Algorithmic Composition - Paradigms of Automated Music Generation. Springer, Wien 2009.
 • Sello, J.T.: Die Klanginstallation - Ein interdisziplinäres Versuchslabor zwischen Kunst, Musik und Forschung. Dr. Kovac, Hamburg 2014.