kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


VSI - Virtual Sound Installations

VSI - Virtual Sound Installations (EN google-translate)

VSI - wirtualne instalacje dźwiękowe (PL google-translate)

Since Processing 3.3.6 VR is directly supported. Thus it can be used as platform for virtual sound installations.

Since Processing 3.3.6 VR is directly supported. Thus it can be used as platform for virtual sound installations.

Od Processing 3.3.6 VR jest obsługiwany bezpośrednio. Dzięki temu może służyć jako platforma do wirtualnych instalacji dźwiękowych.

Starting with an example from processing.org more and more complex variants of 3D-scenes will be introduced and described here.

Starting with an example from processing.org more and more complex variants of 3D-scenes will be introduced and described here.

Zaczynając od przykładu z przetwarzania.org coraz bardziej złożone warianty scen 3D zostaną wprowadzone i opisane tutaj.

On the introductory page for VR with processing there is shown the following example:

On the introductory page for VR with processing there is shown the following example:

Na stronie wprowadzającej do VR z przetwarzaniem pokazano następujący przykład:

Tutorial for VR with processing (see last example).

Description

Description

Opis

The example generates cubes with random size and random positions. They are collected in the object "cubes". The rendering is triggered by calling shape(cubes).

The example generates cubes with random size and random positions. They are collected in the object cubes. The rendering is triggered by calling shape(cubes).

Przykład generuje kostki o losowym rozmiarze i losowe pozycje. Są one gromadzone w kostkach obiektó Renderowanie jest wywoływane przez wywołanie kształtu (kostki).