kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


Artistic Research

Artistic Research (EN google-translate)

Badania artystyczne (PL google-translate)

Phenomenological approach stimulating an interdisciplinary exchange between human sciences and engineering

Phenomenological approach stimulating an interdisciplinary exchange between human sciences and engineering

Podejście fenomenologiczne stymulujące interdyscyplinarną wymianę między naukami humanistycznymi i inżynieryjnymi

Course Description:

Course Description:

Opis kursu:

Conceptual art can play the role of a trigger for a change in the personal point of view towards our environment. Starting with practical experiences e.g. by writing haikus or by listening to soundscapes, the work related approach and exposure to things are scrutinized. Finally a phenomenological oriented method is introduced, not only to analyse the way we see and handle things, but also to improve the way how we create them. To give a starting point also for technicians, coding works of multimedia art or an unusual technical device using Java/Processing is another main part of this course. The target platform can be optionally a PC or an android device. All necessary technical skills and all necessary skills in humanities are taught in the course to keep the course open for both: representatives of the human sciences and those of engineering and informatics and by doing so, meeting the demand of interdisciplinarity claimed here.

Conceptual art can play the role of a trigger for a change in the personal point of view towards our environment. Starting with practical experiences e.g. by writing haikus or by listening to soundscapes, the work related approach and exposure to things are scrutinized. Finally a phenomenological oriented method is introduced, not only to analyse the way we see and handle things, but also to improve the way how we create them. To give a starting point also for technicians, coding works of multimedia art or an unusual technical device using Java/Processing is another main part of this course. The target platform can be optionally a PC or an android device. All necessary technical skills and all necessary skills in humanities are taught in the course to keep the course open for both: representatives of the human sciences and those of engineering and informatics and by doing so, meeting the demand of interdisciplinarity claimed here.

Sztuka konceptualna może odgrywać rolę czynnika uruchamiającego zmianę osobistego punktu widzenia wobec naszego środowiska. Począwszy od praktycznych doświadczeń, np Aby dać punkt wyjścia także dla techników, kodowanie dzieł sztuki multimedialnej lub nietypowego urządzenia technicznego za pomocą Java / Processing to kolejna główna część tego kursu. Platformą docelową może być opcjonalnie komputer PC lub urządzenie z Androidem

Course Objectives:

Course Objectives:

Cele kursu:

 • Enhancing students' understanding of conceptual art,
 • Raising students' ability to discover and scrutinize the metaphysics behind common methods in their working environment,
 • Developing students' practical abilities to create a works of multimedia art or an unusual technical device using Java/Processing.

Course Evaluation:

Course Evaluation:

Ewaluacja kursu:

Students create a works of multimedia art or an unusual technical device using Java/Processing, framed by a descriptive text (10 up to 20 pages) and an oral presentation (5 to 10 minutes). This should be done in two steps: In a first step students identify and describe an area in their private or professional context where things seem to be seen or handled kind of distorted, e.g. caused by a non-adequate but common way of abstraction. In a second step the students should find an artistic way to let other people participate with their finding.

Students create a works of multimedia art or an unusual technical device using Java/Processing, framed by a descriptive text (10 up to 20 pages) and an oral presentation (5 to 10 minutes). This should be done in two steps: In a first step students identify and describe an area in their private or professional context where things seem to be seen or handled kind of distorted, e.g. caused by a non-adequate but common way of abstraction. In a second step the students should find an artistic way to let other people participate with their finding.

Studenci tworzą dzieła sztuki multimedialnej lub nietypowego urządzenia technicznego z wykorzystaniem Java / Processing, otoczone tekstem opisowym (od 10 do 20 stron) i prezentacją ustną (od 5 do 10 minut). Należy to zrobić w dwóch etapac Na pierwszym etapie uczniowie identyfikują i opisują obszar w swoim prywatnym lub zawodowym kontekście, w którym rzeczy wydają się być postrzegane lub traktowane jako zniekształcone, np. spowodowane przez nieodpowiedni, ale powszechny sposób abstrakcj W drugim kroku uczniowie powinni znaleźć artystyczny sposób pozwalania innym na uczestnictwo ich odkrycie.

Literature:

Literature:

 • Böhme, G., Schiemann, G.: Phänomenologie der Natur. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.
 • Colubri, A.: Processing for Android - Create Mobile, Sensor-Aware, and VR Applications Using Processing. Apress, New York 2017.
 • Husserl, E.: Cartesianische Meditationen. Meiner, Hamburg 1995.
 • Klopfenstein, E., Ono-Feller, M.: Haiku - Gedichte aus fünf Jahrhunderten. Reclam, Ditzingen 2017.
 • Korchwachs, K.: Philosophie für Ingenieure. Hanser, München 2015.
 • Reas, C., Fry, B.: Getting started with Processing. O'Reilly 2010.
 • Sauter, D.: Rapid Android Development. The Pragmatic Programmers, Raleigh 2013.
 • Spehr, G.: Funktionale Klänge - Hörbare Daten, klingende Geräte und gestaltete Hörerfahrung. transcript, Bielefeld 2009.
 • Uexküll, J. v.: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Fischer, Frankfurt am Main 1983.
 • Wellmann, M.: Romantische Maschine