kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


2.4 Servos hacken

2.4 Servos chop (EN google-translate)

2.4 Serfa posiekaj (PL google-translate)

Bei den verwendeten Analog-Servos muß der Anschlag von einem der Zahnräder antfernt werden und das Potentiometer vom Getriebe entkoppelt und in Mittelstellung fixiert werden.

For the analog servos used the stop must be removed from one of the gears and The potentiometer is decoupled from the gearbox and fixed in the middle position.

Do użytych analogowych serwonapędów ogranicznik musi zostać usunięty z jednego z kół zębatych i Potencjometr jest odłączony od skrzyni biegów i zamocowany w środkowej pozycji.

Oft findet man Anleitungen, bei denen statt des Potentiometers eine Widerstandsbrücke eingebaut wird. Dies ist etwas mehr Aufwand.

Often one finds instructions, in which instead of the potentiometer one Resistor bridge is installed. This is a little more effor

Często można znaleźć instrukcje, w których zamiast potencjometru jeden Most rezystorowy jest zainstalowany. To trochę więcej wysiłk

Um die Mittelstellung des Potentiometers zu finden, muß der Servo im auseinandergebauten Zustand mit einem PWM-Signal für Mittelstellung (1,5ms PWM-Breite) angesprochen werden. Bei diesem Signal darf der Motor bei richtiger Einstellung des Potentiomenters sich nicht bewegen.

To find the center position of the potentiometer, the servo must be in Disassembled state with a PWM signal for center position (1.5ms PWM width) can be addressed. With this signal m the motor does not move when the potentiometer torque setting is correct.

Aby znaleźć środkową pozycję potencjometru, serwo musi być w środku zdemontowany z sygnałem PWM dla pozycji środkowej (Szerokość PWM 1,5ms) można zaadresować. Z tym sygnałem mo silnik nie porusza się, gdy ustawienie momentu obrotowego potencjometru jest prawidłowe.

Ist der Servo gehackt, kann über das PWM-Signal die Servogeschwindigkeit vorgegeben werden.

If the servo is hacked, the PWM signal can be used Servo speed can be specified.

Jeśli serwo jest zhakowane, można użyć sygnału PWM Można określić prędkość serwomechanizmu.

Gute Anleitung zum Hacken, aber mit Einbau eines Spannungsteilers:

Good instructions for hacking, but with installation of a voltage divider:

Dobre instrukcje dotyczące hakowania, ale z instalowaniem dzielnika napięcia:

http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/hacking/dchack.htm
Servo-Elektronik.

Bild 2.4-1: Servo-Elektronik.

Servo-Elektronik: Fixieren der Potentiometerstellung mit Sekundenkleber.

Bild 2.4-2: Servo-Elektronik: Fixieren der Potentiometerstellung mit Sekundenkleber.